Một báo cáo gần đây từ VentureBeat chỉ ra rằng Amex hiện không có ý định tung ra mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của riêng mình. Điều này có thể phải cạnh tranh với những thứ như ChatGPT của OpenAI và Bard của Google.

Luke Gebb – phó chủ tịch cấp cao của American Express Digital Labs đã bác bỏ ý tưởng này hoàn toàn:

“Giả thuyết của chúng tôi vào lúc này là chúng tôi sẽ phù hợp hơn khi sử dụng LLM thông qua quan hệ đối tác thay vì phát triển LLM của riêng mình từ đầu.”

Gebb đã không tiết lộ những đối tác mà công ty dự định hợp tác. Nhưng công ty đã hợp tác với Microsoft để phát triển các công nghệ AI trong vài tháng qua .

Microsoft có cổ phần khổng lồ trong thế giới AI rộng lớn. Microsoft cũng đã hỗ trợ OpenAI với số tiền 1 tỷ USD vào năm 2019.

Ai sẽ là người hỗ trợ Amex trong quá trình phát triển AI???

Vẫn chưa rõ đối tác hiện tại nào sẽ cung cấp dịch vụ cho Amex. Hoặc Amex có tìm kiếm quan hệ đối tác mới hay không. Gebb đã đưa ra một danh sách rõ ràng về các hoạt động và dịch vụ mà công ty hy vọng sẽ tích hợp vào hệ thống của mình trong tương lai.

Chúng bao gồm sử dụng AI để tăng tốc độ phê duyệt giao dịch. Và khai thác LLM để phân tích dữ liệu tương tác của khách hàng nhằm phân tích cảm tính. Đây là một quy trình bao gồm việc đánh phản hồi của khách hàng dưới dạng cơ sở dữ liệu và sử dụng công nghệ máy học để thu thập thông tin chi tiết và điểm hành động chính.

Amex sẽ sử dụng AI để “phê duyệt thẻ và hạn mức tín dụng.” Phương pháp này dựa trên các xu hướng lịch sử để cố gắng xác định xem liệu người nộp đơn có khả năng bị tổn thất tài chính (hoặc tăng trưởng) đáng kể hay không. Ngoài ra còn đánh giá các vấn đề khác. Từ đó đưa ra quyết định cá nhân đó có nên được gia hạn hạn mức tín dụng hay không.

Công ty dường như đang tiếp cận thận trọng để tích hợp thế hệ công nghệ AI mới nhất vào các sản phẩm và dịch vụ của mình. Đây được coi là phương pháp phù hợp với cách tiếp cận chung của công ty đối với fintech trong những năm gần đây.

Được biết các đối thủ cạnh tranh Mastercard và Visa đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.

Theo Cointelegraph